استاندارد EN

استاندارد EN (یا European Norm) یک سری استانداردهای اروپایی است که توسط سازمان‌های استاندارد ملی اروپا تعیین و انتشار می‌یابد. در زمینه اعلام و اطفای حریق نیز استانداردهای مختلفی توسط EN تعریف شده‌اند که می‌توان به برخی از مهمترین موارد آنها اشاره کرد:

 

 1. EN 54 – سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق:

  این استاندارد مشخصات و الزاماتی را برای طراحی، نصب، و عملکرد سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق در محیط‌های مختلف ارائه می‌دهد. این شامل الزامات برای دتکتورهای دود، دتکتورهای حرارتی، سنسورهای دود و حرارت، زنگ‌های اعلام حریق، و سیستم‌های اطفا حریق می‌شود.

 

 1. EN 54-1 تا EN 54-32:

  این سری از استانداردها به طور جزئی بر روی موارد مختلف سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق تمرکز دارد. عناوین مختلف این استانداردها شامل الزامات کلی، دتکتورهای دود و حرارت، دتکتورهای گاز، زنگ‌های اعلام حریق، دستگاه‌های سنجش دود، و غیره هستند.

 

 1. EN 12094 – سیستم‌های خودکار اطفای حریق:

  این استاندارد مشخصات و الزاماتی را برای سیستم‌های خودکار اطفای حریق ارائه می‌دهد، از جمله دستگاه‌های اطفاء، سیستم‌های سازمان‌دهی، و تجهیزات مرتبط.

 

 1. EN 16763 – خدمات اعلام و اطفای حریق:

  این استاندارد بر روی الزامات و فرآیندهای مربوط به خدمات اعلام و اطفای حریق تمرکز دارد، از جمله طراحی، نصب، راه‌اندازی، نگهداری، و تست تجهیزات.

 

 1. EN 671 – شلنگ‌های اطفا حریق:

  این استاندارد به شلنگ‌های استفاده شده در سیستم‌های اطفای حریق اختصاص دارد و الزامات مربوط به ساخت، طراحی، و استفاده از آنها را مشخص می‌کند.

 

این استانداردها و موارد دیگری که توسط EN تعریف شده‌اند، به طراحان، تولیدکنندگان، نصابان، و کاربران مرتبط با صنعت اعلام و اطفای حریق راهنمایی می‌کنند تا بهترین استانداردها و روش‌های عملی را برای تأمین ایمنی و اطمینان در برابر حریق ارائه دهند.

 

استاندارد EN 54 یک سری استانداردهای اروپایی است که برای سیستم‌های اعلام و اطفای حریق استفاده می‌شود. این سری استانداردها توسط کمیته‌ی استانداردهای فنی اروپا (CEN) تعیین شده و شامل مجموعه‌ای از الزامات و روش‌های آزمون است که برای طراحی، نصب، و عملکرد سیستم‌های اعلام و اطفای حریق استفاده می‌شود. در زیر به تفصیل به برخی از استانداردهای این سری اشاره می‌شود:

 

استاندارد EN 54-1 یکی از استانداردهای سری EN 54 است که به سیستم‌های اعلام حریق مرتبط است. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و مشخصات و الزاماتی را برای سیستم‌های اعلام حریق ارائه می‌دهد.

 

استاندارد EN

استاندارد EN 54-1

EN 54-1 به عنوان “الزامات عمومی” برای سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و برخی از موارد اصلی که در این استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و اجزای اساسی سیستم‌های اعلام حریق مانند زنگ‌ها، نشانگرها، و سایر تجهیزات مربوط.
 2. الزامات برای تأمین اطمینان از پایداری عملکرد سیستم‌های اعلام حریق در طول زمان و در شرایط مختلف.
 3. الزامات برای تأمین امکانات ویژه مانند مدیریت انرژی، سیم‌کشی، و اتصالات الکتریکی.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز برای اعلام اطمینان از عملکرد صحیح سیستم‌های اعلام حریق.

به طور کلی، EN 54-1 به عنوان پایه‌ای ترین استاندارد در سری EN 54 شناخته می‌شود و به منظور ارائه یک استاندارد کلی برای طراحی، نصب، و عملکرد سیستم‌های اعلام حریق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا اساسی‌ترین الزامات و روش‌های آزمون را برای تأمین ایمنی و کارایی سیستم‌های اعلام حریق ارائه می‌دهد.

 

استاندارد EN 54-2

استاندارد EN 54-2 نیز یکی از استانداردهای سری EN 54 است که مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق می‌باشد. این استاندارد نیز توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و به مشخصات و الزاماتی برای اجزای اعلام حریق می‌پردازد.

EN 54-2 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های اعلام حریق: دستگاه‌های زنگ” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل زنگ‌ها، نوارهای نشانگر، و دیگر تجهیزات مربوط به سیستم‌های اعلام حریق که برای اعلام و اطفای حریق مورد استفاده قرار می‌گیرند، توجه دارد. به عنوان یک استاندارد کلی، EN 54-2 مشخصاتی را برای این اجزای سیستم‌های اعلام حریق تعیین می‌کند و الزاماتی را برای طراحی، نصب، و آزمایش آنها ارائه می‌دهد.

مواردی که در EN 54-2 مورد بررسی و تأکید قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی زنگ‌ها و دیگر تجهیزات صوتی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق.
 2. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد زنگ‌ها در زمان واقعیت.
 3. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد صحیح زنگ‌ها و تجهیزات صوتی.

به طور خلاصه، EN 54-2 به عنوان یک استاندارد مهم و ضروری در زمینه تأمین عملکرد صحیح و کارایی سیستم‌های اعلام حریق مورد استفاده قرار می‌گیرد و الزامات و آزمون‌های مربوط به زنگ‌ها و تجهیزات صوتی را تعیین می‌کند.

 

استاندارد EN 54-3

استاندارد EN 54-3 نیز یکی از استانداردهای سری EN 54 است که مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق می‌باشد. این استاندارد نیز توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و به مشخصات و الزاماتی برای اجزای اعلام حریق می‌پردازد.

EN 54-3 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های اعلام حریق الکترونیکی” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل مرکز کنترل، دتکتورها، آداپتورها و سایر تجهیزات الکترونیکی مربوط به سیستم‌های اعلام حریق توجه دارد. به عنوان یک استاندارد کلی، EN 54-3 مشخصاتی را برای این اجزای الکترونیکی سیستم‌های اعلام حریق تعیین می‌کند و الزاماتی را برای طراحی، نصب، و آزمایش آنها ارائه می‌دهد.

مواردی که در EN 54-3 مورد بررسی و تأکید قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دتکتورها و دیگر تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق.
 2. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دتکتورها و دیگر تجهیزات الکترونیکی در شرایط مختلف و در طول زمان.
 3. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد صحیح دتکتورها و دیگر تجهیزات الکترونیکی.

به طور خلاصه، EN 54-3 به عنوان یک استاندارد مهم در زمینه تأمین عملکرد صحیح و کارایی سیستم‌های اعلام حریق الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و الزامات و آزمون‌های مربوط به دتکتورها و تجهیزات الکترونیکی را تعیین می‌کند.

 

استاندارد EN 54-4

استاندارد EN 54-4 یکی دیگر از استانداردهای مهم سری EN 54 است که به سیستم‌های اعلام حریق مرتبط است. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و به مشخصات و الزاماتی برای تجهیزات منبع تغذیه سیستم‌های اعلام حریق می‌پردازد.

EN 54-4 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به تجهیزات منبع تغذیه برای سیستم‌های اعلام حریق” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل منابع تغذیه UPS (نیروی پشتیبان بی‌نهایت)، باتری‌ها و دیگر تجهیزات مرتبط با تأمین برق سیستم‌های اعلام حریق توجه دارد. به عنوان یک استاندارد کلی، EN 54-4 مشخصاتی را برای این تجهیزات تعیین می‌کند و الزاماتی را برای طراحی، نصب، و آزمایش آنها ارائه می‌دهد.

مواردی که در EN 54-4 مورد بررسی و تأکید قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی منابع تغذیه مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق.
 2. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد منابع تغذیه در شرایط مختلف و در طول زمان.
 3. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد صحیح منابع تغذیه.

به طور خلاصه، EN 54-4 به عنوان یک استاندارد مهم در زمینه تأمین عملکرد صحیح و پایداری سیستم‌های اعلام حریق از منابع تغذیه مورد استفاده می‌شود و الزامات و آزمون‌های مربوط به تجهیزات منبع تغذیه را تعیین می‌کند.

 

استاندارد EN 54-5

استاندارد EN 54-5 یکی دیگر از استانداردهای سری EN 54 است که مربوط به سیستم‌های اعلام حریق می‌باشد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و به مشخصات و الزاماتی برای دتکتورهای حرارتی می‌پردازد.

EN 54-5 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دتکتورهای حرارتی” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل دتکتورهای حرارتی که برای تشخیص و اعلام حریق در سیستم‌های اعلام حریق استفاده می‌شوند توجه دارد. به عنوان یک استاندارد کلی، EN 54-5 مشخصاتی را برای این دتکتورها تعیین می‌کند و الزاماتی را برای طراحی، نصب، و آزمایش آنها ارائه می‌دهد.

مواردی که در EN 54-5 مورد بررسی و تأکید قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دتکتورهای حرارتی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق.
 2. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دتکتورهای حرارتی در شرایط مختلف و در طول زمان.
 3. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد صحیح دتکتورهای حرارتی.

به طور خلاصه، EN 54-5 به عنوان یک استاندارد مهم در زمینه تأمین عملکرد صحیح و پایداری دتکتورهای حرارتی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و الزامات و آزمون‌های مربوط به آنها را تعیین می‌کند.

 

استاندارد EN 54-6

استاندارد EN 54-6 یکی از استانداردهای سری EN 54 است که مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق می‌باشد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و به مشخصات و الزاماتی برای دتکتورهای دودی می‌پردازد.

 

EN 54-6 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دتکتورهای دودی” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل دتکتورهای دودی که برای تشخیص و اعلام حریق در سیستم‌های اعلام حریق استفاده می‌شوند توجه دارد. به عنوان یک استاندارد کلی، EN 54-6 مشخصاتی را برای این دتکتورها تعیین می‌کند و الزاماتی را برای طراحی، نصب، و آزمایش آنها ارائه می‌دهد.

مواردی که در EN 54-6 مورد بررسی و تأکید قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دتکتورهای دودی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق.
 2. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دتکتورهای دودی در شرایط مختلف و در طول زمان.
 3. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد صحیح دتکتورهای دودی.

به طور خلاصه، EN 54-6 به عنوان یک استاندارد مهم در زمینه تأمین عملکرد صحیح و پایداری دتکتورهای دودی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و الزامات و آزمون‌های مربوط به آنها را تعیین می‌کند.

 

استاندارد EN 54-7

استاندارد EN 54-7 نیز یکی از استانداردهای مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق است که توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است. این استاندارد به مشخصات و الزاماتی برای دتکتورهای دودی با فناوری آدرس‌دهی‌شده می‌پردازد.

EN 54-7 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دتکتورهای دودی با فناوری آدرس‌دهی‌شده” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل دتکتورهای دودی که دارای قابلیت آدرس‌دهی هستند و برای تشخیص و اعلام حریق در سیستم‌های اعلام حریق مورد استفاده می‌شوند، توجه دارد. به عنوان یک استاندارد کلی، EN 54-7 مشخصاتی را برای این دتکتورها تعیین می‌کند و الزاماتی را برای طراحی، نصب، و آزمایش آنها ارائه می‌دهد.

مواردی که در EN 54-7 مورد بررسی و تأکید قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دتکتورهای دودی با فناوری آدرس‌دهی‌شده.
 2. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد این دتکتورها در شرایط مختلف و در طول زمان.
 3. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد صحیح این دتکتورها.

به طور خلاصه، EN 54-7 به عنوان یک استاندارد مهم در زمینه تأمین عملکرد صحیح و پایداری دتکتورهای دودی با فناوری آدرس‌دهی‌شده مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و الزامات و آزمون‌های مربوط به آنها را تعیین می‌کند.

 

استاندارد EN 54-8

استاندارد EN 54-8 یکی از استانداردهای مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق است که توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است. این استاندارد به مشخصات و الزاماتی برای اعلام‌دهنده‌های دودی و حرارتی می‌پردازد.

EN 54-8 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به اعلام‌دهنده‌های دودی و حرارتی” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل اعلام‌دهنده‌های دودی و حرارتی که برای تشخیص حریق و اعلام آن در سیستم‌های اعلام حریق مورد استفاده می‌شوند، توجه دارد. به عنوان یک استاندارد کلی، EN 54-8 مشخصاتی را برای این اعلام‌دهنده‌ها تعیین می‌کند و الزاماتی را برای طراحی، نصب، و آزمایش آنها ارائه می‌دهد.

مواردی که در EN 54-8 مورد بررسی و تأکید قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی اعلام‌دهنده‌های دودی و حرارتی.
 2. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد این اعلام‌دهنده‌ها در شرایط مختلف و در طول زمان.
 3. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد صحیح این اعلام‌دهنده‌ها.

به طور خلاصه، EN 54-8 به عنوان یک استاندارد مهم در زمینه تأمین عملکرد صحیح و پایداری اعلام‌دهنده‌های دودی و حرارتی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و الزامات و آزمون‌های مربوط به آنها را تعیین می‌کند.

 

استاندارد EN54-9

استاندارد EN 54-9 یکی از استانداردهای مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق است که توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است. این استاندارد به مشخصات و الزاماتی برای دتکتورهای حرارتی خطی می‌پردازد.

EN 54-9 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دتکتورهای حرارتی خطی” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل دتکتورهای حرارتی خطی که برای تشخیص حریق در سیستم‌های اعلام حریق مورد استفاده می‌شوند، توجه دارد. به عنوان یک استاندارد کلی، EN 54-9 مشخصاتی را برای این دتکتورها تعیین می‌کند و الزاماتی را برای طراحی، نصب، و آزمایش آنها ارائه می‌دهد.

مواردی که در EN 54-9 مورد بررسی و تأکید قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دتکتورهای حرارتی خطی.
 2. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد این دتکتورها در شرایط مختلف و در طول زمان.
 3. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد صحیح این دتکتورها.

به طور خلاصه، EN 54-9 به عنوان یک استاندارد مهم در زمینه تأمین عملکرد صحیح و پایداری دتکتورهای حرارتی خطی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و الزامات و آزمون‌های مربوط به آنها را تعیین می‌کند.

 

استاندارد En54-10

استاندارد EN 54-10 یکی از استانداردهای مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق است که توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است. این استاندارد به مشخصات و الزاماتی برای دتکتورهای دودی آدرس‌دهی‌شده می‌پردازد.

EN 54-10 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دتکتورهای دودی آدرس‌دهی‌شده” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل دتکتورهای دودی که دارای قابلیت آدرس‌دهی هستند و برای تشخیص حریق و اعلام آن در سیستم‌های اعلام حریق مورد استفاده می‌شوند، توجه دارد. به عنوان یک استاندارد کلی، EN 54-10 مشخصاتی را برای این دتکتورها تعیین می‌کند و الزاماتی را برای طراحی، نصب، و آزمایش آنها ارائه می‌دهد.

مواردی که در EN 54-10 مورد بررسی و تأکید قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دتکتورهای دودی آدرس‌دهی‌شده.
 2. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد این دتکتورها در شرایط مختلف و در طول زمان.
 3. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد صحیح این دتکتورها.

 

به طور خلاصه، EN 54-10 به عنوان یک استاندارد مهم در زمینه تأمین عملکرد صحیح و پایداری دتکتورهای دودی آدرس‌دهی‌شده مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و الزامات و آزمون‌های مربوط به آنها را تعیین می‌کند.

 

استاندارد EN 54-11

استاندارد EN 54-11 یکی دیگر از استانداردهای مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق است که توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است. این استاندارد به مشخصات و الزاماتی برای اعلام‌دهنده‌های دودی می‌پردازد.

EN 54-11 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به اعلام‌دهنده‌های دودی” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل اعلام‌دهنده‌های دودی که برای تشخیص حریق و اعلام آن در سیستم‌های اعلام حریق مورد استفاده می‌شوند، توجه دارد. به عنوان یک استاندارد کلی، EN 54-11 مشخصاتی را برای این اعلام‌دهنده‌ها تعیین می‌کند و الزاماتی را برای طراحی، نصب، و آزمایش آنها ارائه می‌دهد.

مواردی که در EN 54-11 مورد بررسی و تأکید قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی اعلام‌دهنده‌های دودی.
 2. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد این اعلام‌دهنده‌ها در شرایط مختلف و در طول زمان.
 3. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد صحیح این اعلام‌دهنده‌ها.

به طور خلاصه، EN 54-11 به عنوان یک استاندارد مهم در زمینه تأمین عملکرد صحیح و پایداری اعلام‌دهنده‌های دودی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و الزامات و آزمون‌های مربوط به آنها را تعیین می‌کند.

 

استاندارد EN54-12

استاندارد EN 54-12 یکی از استانداردهای مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق است که توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است. این استاندارد به مشخصات و الزاماتی برای دتکتورهای دودی معمولی می‌پردازد.

EN 54-12 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دتکتورهای دودی” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل دتکتورهای دودی که برای تشخیص حریق و اعلام آن در سیستم‌های اعلام حریق مورد استفاده می‌شوند، توجه دارد. به عنوان یک استاندارد کلی، EN 54-12 مشخصاتی را برای این دتکتورها تعیین می‌کند و الزاماتی را برای طراحی، نصب، و آزمایش آنها ارائه می‌دهد.

مواردی که در EN 54-12 مورد بررسی و تأکید قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دتکتورهای دودی.
 2. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد این دتکتورها در شرایط مختلف و در طول زمان.
 3. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد صحیح این دتکتورها.

به طور خلاصه، EN 54-12 به عنوان یک استاندارد مهم در زمینه تأمین عملکرد صحیح و پایداری دتکتورهای دودی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و الزامات و آزمون‌های مربوط به آنها را تعیین می‌کند.

 

استاندارد EN 54-13

استاندارد EN 54-13 یک استاندارد مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق است که توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است. این استاندارد به مشخصات و الزاماتی برای اطلاعات مورد نیاز برای نصب، کاربرد و نگهداری سیستم‌های اعلام حریق می‌پردازد.

EN 54-13 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به نصب، کاربرد و نگهداری سیستم‌های اعلام حریق” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از جمله مشخصات فنی سیستم، نحوه نصب، استفاده، و نگهداری، آزمایش‌ها و مدیریت راه‌اندازی سیستم‌های اعلام حریق توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-13 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی سیستم‌های اعلام حریق.
 2. الزامات برای نصب و اجرای سیستم‌ها در مکان‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد سیستم‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

EN 54-13 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه نصب، کاربرد و نگهداری سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این سیستم‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-14

استاندارد EN 54-14 یک استاندارد مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق است که توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است. این استاندارد به مشخصات و الزاماتی برای محصولات و تجهیزات مربوط به سیستم‌های اعلام حریق می‌پردازد که استفاده از آنها در سیستم‌های اعلام حریق موجب می‌شود که اطلاعاتی را به صورت لحظه‌ای از حوادث حریق در یک محیط ارائه دهند.

EN 54-14 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به محصولات آدرس‌دهی‌شده مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از جمله مشخصات فنی محصولات، نحوه نصب و استفاده، آزمایش‌ها و مدیریت راه‌اندازی آنها در سیستم‌های اعلام حریق توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-14 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی محصولات آدرس‌دهی‌شده مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق.
 2. الزامات برای نصب و اجرای محصولات در سیستم‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد محصولات در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

EN 54-14 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه محصولات آدرس‌دهی‌شده مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این محصولات دارد.

 

استاندارد EN 54-15

استاندارد EN 54-15 یک استاندارد مرتبط با سیستم‌های اعلام حریق است که توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است. این استاندارد به مشخصات و الزاماتی برای محصولات و تجهیزات مربوط به سیستم‌های اعلام حریق می‌پردازد که استفاده از آنها در سیستم‌های اعلام حریق موجب می‌شود که اطلاعاتی را به صورت لحظه‌ای از حوادث حریق در یک محیط ارائه دهند.

EN 54-15 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به محصولات و سیستم‌های تکمیلی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از جمله مشخصات فنی محصولات، نحوه نصب و استفاده، آزمایش‌ها و مدیریت راه‌اندازی آنها در سیستم‌های اعلام حریق توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-15 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی محصولات و سیستم‌های تکمیلی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق.
 2. الزامات برای نصب و اجرای محصولات و سیستم‌های تکمیلی در سیستم‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد محصولات و سیستم‌های تکمیلی در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

EN 54-15 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه محصولات و سیستم‌های تکمیلی مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این محصولات و سیستم‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-16

استاندارد EN 54-16 یک استاندارد اروپایی است که به مشخصات و الزاماتی برای تجهیزات پخش صدا در سیستم‌های اعلام حریق می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی تجهیزات پخش صدا در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-16 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به تجهیزات پخش صدا مورد استفاده در سیستم‌های اعلام حریق” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون تجهیزات پخش صدا در سیستم‌های اعلام حریق توجه دارد.

به طور خلاصه، EN 54-16 مشخصات و الزاماتی را برای تجهیزات پخش صدا در سیستم‌های اعلام حریق تعیین می‌کند تا اطمینان حاصل شود که این تجهیزات به درستی کار می‌کنند و توانایی ارائه اطلاعات صوتی مربوط به حریق را دارند.

 

استاندارد EN 54-17

استاندارد EN 54-17 یک استاندارد اروپایی است که به مشخصات و الزاماتی برای سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق (یا سیستم‌های فایر آلارم) می‌پردازد که از تکنولوژی رادیویی یا بی‌سیم استفاده می‌کنند. این استاندارد به ارائه الزامات و آزمون‌های مربوط به این نوع سیستم‌ها می‌پردازد.

EN 54-17 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق با استفاده از تکنولوژی رادیویی” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، نصب، عملکرد و آزمون سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق بی‌سیم توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-17 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق با استفاده از تکنولوژی رادیویی.
 2. الزامات برای نصب و اجرای سیستم‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد سیستم‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-17 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق با استفاده از تکنولوژی رادیویی شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این سیستم‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-18

استاندارد EN 54-18 یک استاندارد اروپایی است که به مشخصات و الزاماتی برای سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق (یا سیستم‌های فایر آلارم) می‌پردازد که از تکنولوژی دیجیتال استفاده می‌کنند. این استاندارد به ارائه الزامات و آزمون‌های مربوط به این نوع سیستم‌ها می‌پردازد.

EN 54-18 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق با استفاده از تکنولوژی دیجیتال” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، نصب، عملکرد و آزمون سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق دیجیتال توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-18 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق با استفاده از تکنولوژی دیجیتال.
 2. الزامات برای نصب و اجرای سیستم‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد سیستم‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-18 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق با استفاده از تکنولوژی دیجیتال شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این سیستم‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-19

استاندارد EN 54-19 یک استاندارد اروپایی است که به مشخصات و الزاماتی برای سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق (یا سیستم‌های فایر آلارم) می‌پردازد که از تکنولوژی IP استفاده می‌کنند. این استاندارد به ارائه الزامات و آزمون‌های مربوط به این نوع سیستم‌ها می‌پردازد.

EN 54-19 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق با استفاده از تکنولوژی IP” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، نصب، عملکرد و آزمون سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق با استفاده از تکنولوژی شبکه IP توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-19 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق با استفاده از تکنولوژی IP.
 2. الزامات برای نصب و اجرای سیستم‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد سیستم‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-19 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق با استفاده از تکنولوژی IP شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این سیستم‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-20

استاندارد EN 54-20 یک استاندارد اروپایی است که به مشخصات و الزاماتی برای دستگاه‌های دتکتور دود و دستگاه‌های اطفا حریق دودی در سیستم‌های اعلام حریق می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی این دستگاه‌ها در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-20 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های دتکتور دود و دستگاه‌های اطفا حریق دودی” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های دتکتور دود و دستگاه‌های اطفا حریق دودی توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-20 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های دتکتور دود و دستگاه‌های اطفا حریق دودی.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-20 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های دتکتور دود و دستگاه‌های اطفا حریق دودی در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-21

استاندارد EN 54-21 یک استاندارد اروپایی است که به مشخصات و الزاماتی برای دستگاه‌های تکامل یافته اعلام حریق (یا سیستم‌های فایر آلارم) می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی دستگاه‌های تکامل یافته اعلام حریق در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-21 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های تکامل یافته اعلام حریق” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های تکامل یافته اعلام حریق توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-21 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های تکامل یافته اعلام حریق.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-21 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های تکامل یافته اعلام حریق در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-22

استاندارد EN 54-22 یک استاندارد اروپایی است که به مشخصات و الزاماتی برای دستگاه‌های اعلام حریق مکانیکی و دستگاه‌های اطفای حریق مکانیکی می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی دستگاه‌های اعلام حریق و اطفای حریق مکانیکی در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-22 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های اعلام حریق مکانیکی و دستگاه‌های اطفای حریق مکانیکی” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های اعلام حریق و اطفای حریق مکانیکی توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-22 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های اعلام حریق مکانیکی و دستگاه‌های اطفای حریق مکانیکی.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-22 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های اعلام حریق مکانیکی و دستگاه‌های اطفای حریق مکانیکی در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-23

استاندارد EN 54-23 یک استاندارد اروپایی است که به مشخصات و الزاماتی برای دستگاه‌های اعلام حریق تصویری می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی دستگاه‌های اعلام حریق تصویری در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-23 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های اعلام حریق تصویری” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های اعلام حریق تصویری توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-23 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های اعلام حریق تصویری.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-23 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های اعلام حریق تصویری در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-24

استاندارد EN 54-24 یک استاندارد اروپایی است که به مشخصات و الزاماتی برای دستگاه‌های اعلام حریق صوتی می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی دستگاه‌های اعلام حریق صوتی در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-24 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های اعلام حریق صوتی” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های اعلام حریق صوتی توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-24 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های اعلام حریق صوتی.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-24 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های اعلام حریق صوتی در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-25

استاندارد EN 54-25 یک استاندارد اروپایی است که به مشخصات و الزاماتی برای دستگاه‌های تکامل یافته اعلام حریق و دستگاه‌های اطفا حریق متصل به شبکه (یا دستگاه‌های مبتنی بر IP) می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی دستگاه‌های تکامل یافته اعلام حریق و اطفا حریق متصل به شبکه در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-25 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های تکامل یافته اعلام حریق و دستگاه‌های اطفا حریق متصل به شبکه” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های تکامل یافته اعلام حریق و اطفا حریق متصل به شبکه توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-25 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های تکامل یافته اعلام حریق و دستگاه‌های اطفا حریق متصل به شبکه.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-25 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های تکامل یافته اعلام حریق و دستگاه‌های اطفا حریق متصل به شبکه در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-26

استاندارد EN 54-26 یک استاندارد اروپایی است که به مشخصات و الزاماتی برای دستگاه‌های اعلام حریق دیجیتال مبتنی بر پروتکل اینترنت (یا دستگاه‌های اعلام حریق مبتنی بر IP) می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی دستگاه‌های اعلام حریق دیجیتال در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-26 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های اعلام حریق دیجیتال مبتنی بر پروتکل اینترنت” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های اعلام حریق دیجیتال مبتنی بر IP توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-26 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های اعلام حریق دیجیتال مبتنی بر پروتکل اینترنت.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-26 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های اعلام حریق دیجیتال مبتنی بر پروتکل اینترنت در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-27

استاندارد EN 54-27 یک استاندارد اروپایی است که به مشخصات و الزاماتی برای دستگاه‌های اعلام حریق مخابراتی (یا دستگاه‌های اعلام حریق بر اساس شبکه مخابراتی) می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی دستگاه‌های اعلام حریق مخابراتی در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-27 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های اعلام حریق مخابراتی” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های اعلام حریق مخابراتی توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-27 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های اعلام حریق مخابراتی.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-27 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های اعلام حریق مخابراتی در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-28

استاندارد EN 54-28 یک استاندارد اروپایی است که به دستگاه‌های آلارم دود بی‌سیم می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی دستگاه‌های آلارم دود بی‌سیم در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-28 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های آلارم دود بی‌سیم” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های آلارم دود بی‌سیم توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-28 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های آلارم دود بی‌سیم.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-28 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های آلارم دود بی‌سیم در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-29

استاندارد EN 54-29 یک استاندارد اروپایی است که به دستگاه‌های پیام‌رسان صوتی (واکر تاکی) در سیستم‌های اعلام حریق می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی دستگاه‌های پیام‌رسان صوتی در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-29 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های پیام‌رسان صوتی (واکر تاکی)” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های پیام‌رسان صوتی توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-29 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های پیام‌رسان صوتی.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-29 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های پیام‌رسان صوتی در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-30

استاندارد EN 54-30 یک استاندارد اروپایی است که به دستگاه‌های اعلام حریق با ظرفیت اطلاع رسانی بالا (HSSD) می‌پردازد. HSSD به عنوان یک سیستم حسگر دود پیشرفته در نظر گرفته می‌شود که قادر به شناسایی دود در محیط‌های با دودکشی پایین است، بدون اینکه به طور مستقیم از روی اعلام مربوط به حریق تکیه کند. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی دستگاه‌های HSSD در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-30 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های اعلام حریق با ظرفیت اطلاع رسانی بالا” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های HSSD توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-30 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های HSSD.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-30 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های HSSD در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-31

استاندارد EN 54-31 یک استاندارد اروپایی است که به دستگاه‌های تکنولوژی مبتنی بر IP (انتقال داده از طریق اینترنت) برای استفاده در سیستم‌های اعلام حریق می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی دستگاه‌های اعلام حریق مبتنی بر فناوری IP به کار می‌رود.

EN 54-31 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های تکنولوژی مبتنی بر IP برای سیستم‌های اعلام حریق” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های مبتنی بر IP توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-31 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های مبتنی بر IP.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-31 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های مبتنی بر IP در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 54-32

استاندارد EN 54-32 یک استاندارد اروپایی است که به دستگاه‌های ضدحریق خودکار (AFD) برای استفاده در سیستم‌های اعلام حریق می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کارکرد صحیح و هماهنگی دستگاه‌های ضدحریق خودکار در سیستم‌های اعلام حریق به کار می‌رود.

EN 54-32 به عنوان “الزامات و آزمون‌های مربوط به دستگاه‌های ضدحریق خودکار” شناخته می‌شود. این استاندارد به مواردی از قبیل طراحی، مشخصات فنی، نصب، عملکرد و آزمون دستگاه‌های ضدحریق خودکار توجه دارد.

مهمترین بخش‌های EN 54-32 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و مشخصات فنی دستگاه‌های ضدحریق خودکار.
 2. الزامات برای نصب و اجرای دستگاه‌ها در محیط‌های مختلف.
 3. الزامات برای اطمینان از کارایی و پایداری عملکرد دستگاه‌ها در طول زمان.
 4. الزامات برای ارائه آزمون‌های انطباق و تست‌های مورد نیاز.

استاندارد EN 54-32 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه دستگاه‌های ضدحریق خودکار در سیستم‌های اعلام حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و پایداری این دستگاه‌ها دارد.

 

استاندارد EN 671

استاندارد EN 671 یک استاندارد اروپایی است که به تجهیزات خطوط آب پاش برای اطفای حریق در سیستم‌های آب‌پاش می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کیفیت و عملکرد مطلوب تجهیزات آب‌پاش در مواجهه با حریق به کار می‌رود.

EN 671 به عنوان “تجهیزات خطوط آب پاش – خطوط آب پاش متحرک برای استفاده در سیستم‌های اطفاء حریق” شناخته می‌شود. این استاندارد شامل الزامات و روش‌های آزمون برای خطوط آب پاش متحرک است که برای اطفاء حریق استفاده می‌شوند. این خطوط آب پاش متحرک معمولاً در مکان‌هایی مانند ساختمان‌ها، انبارها، کارخانه‌ها و سایر اماکن با خطر حریق بالا نصب می‌شوند.

مهمترین بخش‌های استاندارد EN 671 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و ساخت خطوط آب پاش متحرک.
 2. الزامات برای نصب و استفاده صحیح از خطوط آب پاش.
 3. الزامات برای آزمون و ارزیابی کیفیت و عملکرد خطوط آب پاش.

استاندارد EN 671 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه تجهیزات آب‌پاش برای اطفاء حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و قابل اعتماد این تجهیزات دارد.

 

استاندارد EN 12094

استاندارد EN 12094 یک استاندارد اروپایی است که به سیستم‌های خطی اعلام حریق و کنترل اعلام حریق مبتنی بر دستورالعمل‌های داده شده مخصوص موتورهای پمپ‌های حریق (HPM) می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کیفیت و عملکرد مطلوب سیستم‌های اعلام حریق و کنترل اعلام حریق در مواجهه با حریق به کار می‌رود.

EN 12094 به عنوان “سیستم‌های خطی اعلام حریق و کنترل اعلام حریق مبتنی بر دستورالعمل‌های داده شده مخصوص موتورهای پمپ‌های حریق (HPM) – بخش 2: خطوط کنترل اعلام حریق” شناخته می‌شود. این استاندارد شامل الزامات و روش‌های آزمون برای خطوط کنترل اعلام حریق است که به منظور کنترل و راه‌اندازی موتورهای پمپ‌های حریق در سیستم‌های اعلام حریق استفاده می‌شوند.

مهمترین بخش‌های استاندارد EN 12094 عبارتند از:

 1. الزامات برای طراحی و ساخت خطوط کنترل اعلام حریق.
 2. الزامات برای نصب و استفاده صحیح از خطوط کنترل اعلام حریق.
 3. الزامات برای آزمون و ارزیابی کیفیت و عملکرد خطوط کنترل اعلام حریق.

استاندارد EN 12094 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه سیستم‌های خطی اعلام حریق و کنترل اعلام حریق برای موتورهای پمپ‌های حریق شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و قابل اعتماد این سیستم‌ها دارد.

 

استاندارد EN 16763

استاندارد EN 16763 یک استاندارد اروپایی است که به خدمات امنیتی و خدمات مرتبط با امنیت مانند نظارت و کنترل دسترسی، نظارت تصویری، نظارت بر سیستم‌های اعلام حریق و غیره می‌پردازد. این استاندارد توسط اتحادیه استانداردهای اروپا (CEN) تعیین شده است و برای اطمینان از کیفیت و عملکرد مطلوب خدمات امنیتی در اروپا و اطراف جهان به کار می‌رود.

EN 16763 به عنوان “خدمات امنیتی – الزامات خدمات امنیتی و خدمات مرتبط با امنیت” شناخته می‌شود. این استاندارد شامل الزامات و روش‌های ارزیابی برای ارائه خدمات امنیتی در موارد مختلف مانند نظارت و کنترل دسترسی، نظارت تصویری، نصب و نگهداری سیستم‌های اعلام حریق و سایر خدمات مرتبط با امنیت است.

مهمترین بخش‌های استاندارد EN 16763 عبارتند از:

 1. الزامات برای ارائه خدمات امنیتی با کیفیت و مطابق با استانداردهای مرتبط.
 2. الزامات برای ارائه خدمات مرتبط با امنیت به مشتریان و تأمین کیفیت و عملکرد مطلوب این خدمات.
 3. الزامات برای ارزیابی و ارتقاء عملکرد و کیفیت خدمات امنیتی.

استاندارد EN 16763 به عنوان یک استاندارد اساسی در زمینه خدمات امنیتی و خدمات مرتبط با امنیت در اروپا شناخته می‌شود و اهمیت بسیاری در اطمینان از عملکرد صحیح و قابل اعتماد این خدمات دارد.

 

این استانداردها مشخصات و الزاماتی را برای هر نوع تجهیزات و سیستم‌های مرتبط با اعلام و اطفای حریق در محیط‌های مختلف تعیین می‌کنند. اعمال این استانداردها از طریق رعایت کیفیت و عملکرد بهتری برای سیستم‌های اعلام و اطفای حریق اطمینان می‌دهد و به ارتقاء ایمنی و حفاظت از افراد و دارایی‌ها کمک می‌کند.

دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *