خدمات ما

مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE

HSE چیست؟

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

130+مشتری راضی
57کارخانه
425+پروژه

‫حضور سرپرست HSE در محيط  كار، عامل بزرگيست برای پیشگیری از حوادث ناخوشایند

استاندارد‌ها
به روزترین …
تاریخچه
اطفاء حریق
کارخانه ها به تجهیزات پیشرفته فناوری مانند ابزار مکانیکی احتیاج دارند.
بودن یا نبودن
مسئله این است!

تاریخچه

اعلام حریق

با گذشت زمان انسان ها فهمیدن که واکنش سریع به حریق میتوان برای کنترل ان نتیجه مطلوبی تری بگیرند.
اعلان حریق یا
اعلام حریق؟
انواع دتکتور
دتکتور ها مدل های مختلف با کار برد های مختلف هستند…

با

رعایت

ایمنی

خسارات

را به

حداقل

برسانید.

ما چه کارهایی انجام می‌دهیم؟

ارائه بهترین

مشاوره در زمینه آتش نشانی

‫از حوادث پيشگيري كنيد اما نه به حرف بلكه به عمل،
‫ايمني مسئله اي است مربوط به همه.

معرفی

همکاران ما

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند

تا ما بهترین ایمنی را برای شما ایجاد کنیم

دریافت مشاوره رایگان و فوری!