شرکت ارگ راد گوهر

خدمات ما

مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE

HSE چیست؟

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

130+مشتری راضی
57کارخانه
425+پروژه

‫حضور سرپرست HSE در محيط  كار، عامل بزرگيست برای پیشگیری از حوادث ناخوشایند

خدمات شرکت ارگ راد گوهر عبارت است ار مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
استاندارد‌ها
به روزترین …
شرکت ارگ راد گوهر-خدمات ما مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
تاریخچه
اطفاء حریق
اطفای حریق به عنوان یکی از اولین و مهم‌ترین مفاهیم در حفظ ایمنی عمومی است
شرکت ارگ راد گوهر-خدمات ما مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
بودن یا نبودن
مسئله این است!
شرکت ارگ راد گوهر-خدمات ما مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
دتکتور چیست؟
دتکتور ها مدل های مختلف با کار برد های مختلف هستند…
اعلان حریق یا
اعلام حریق؟
شرکت ارگ راد گوهر-خدمات ما مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE

تاریخچه اعلام حریق

با گذشت زمان انسان ها فهمیدن که واکنش سریع به حریق میتوان برای کنترل ان نتیجه مطلوبی تری بگیرند.
شرکت ارگ راد گوهر-خدمات ما مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE

با

رعایت

ایمنی

خسارات

را به

حداقل

برسانید.

ما چه کارهایی انجام می‌دهیم؟

شرکت ارگ راد گوهر-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
شرکت ارگ راد گوهر-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
شرکت ارگ راد گوهر-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
شرکت ارگ راد گوهر-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
شرکت ارگ راد گوهر-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
شرکت ارگ راد گوهر-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE

ارائه بهترین

مشاوره در زمینه آتش نشانی

‫از حوادث پيشگيري كنيد اما نه به حرف بلكه به عمل،
‫ايمني مسئله اي است مربوط به همه.

معرفی

همکاران ما

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند

تا ما بهترین ایمنی را برای شما ایجاد کنیم

دریافت مشاوره رایگان و فوری!