خدمات ما

مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE

HSE چیست؟

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

130+مشتری راضی
57کارخانه
425+پروژه

‫حضور سرپرست HSE در محيط  كار، عامل بزرگيست برای پیشگیری از حوادث ناخوشایند

خدمات شرکت ارگ راد گوهر عبارت است ار مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
استاندارد‌ها
به روزترین …
شرکت ارگ راد گوهر-خدمات ما مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
تاریخچه
اطفاء حریق
کارخانه ها به تجهیزات پیشرفته فناوری مانند ابزار مکانیکی احتیاج دارند.
شرکت ارگ راد گوهر-خدمات ما مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
بودن یا نبودن
مسئله این است!
شرکت ارگ راد گوهر-خدمات ما مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE

تاریخچه

اعلام حریق

با گذشت زمان انسان ها فهمیدن که واکنش سریع به حریق میتوان برای کنترل ان نتیجه مطلوبی تری بگیرند.
اعلان حریق یا
اعلام حریق؟
شرکت ارگ راد گوهر-خدمات ما مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
دتکتور چیست؟
دتکتور ها مدل های مختلف با کار برد های مختلف هستند…
شرکت ارگ راد گوهر-خدمات ما مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE

با

رعایت

ایمنی

خسارات

را به

حداقل

برسانید.

ما چه کارهایی انجام می‌دهیم؟

شرکت ارگ راد گوهر-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
شرکت ارگ راد گوهر-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
شرکت ارگ راد گوهر-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
شرکت ارگ راد گوهر-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
شرکت ارگ راد گوهر-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE
شرکت ارگ راد گوهر-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای اعلام حریق، اطفاء حریق و HSE

ارائه بهترین

مشاوره در زمینه آتش نشانی

‫از حوادث پيشگيري كنيد اما نه به حرف بلكه به عمل،
‫ايمني مسئله اي است مربوط به همه.

معرفی

همکاران ما

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند

تا ما بهترین ایمنی را برای شما ایجاد کنیم

دریافت مشاوره رایگان و فوری!